Докторанти с участие в международната конференция "SERBIATRIB'23"

  Докторантите в катедра „Машиностроителна техника и технологии“ Пламен Касабов и Десислава Димова участваха в 18-та международна конференция „SERBIATRIB'23“, която се проведе от 17 до 19 май в гр. Крагуевац, Република Сърбия.  

Те представиха докладите „ Изследване микрогеометрията на повърхнините на сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr след струговане“ и „Изследване износването на трибосистеми с алуминий-силициеви сплави при реверсивно триене със смазване“ .  

Двете изследвания са по проект КП-06-ПМ67/12 „Изследване трибологичните свойства на нови не съдържащи никел в състава си бутални алуминий-силициеви сплави“ , част от конкурса за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени и постдокторанти към фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката.  

  Докторант Десислава Димова представи и доклада „Изследване влиянието на термичната обработка върху микротвърдостта и износоустойчивостта на сплав AlSi18Cu3CrMn“, който е част от проект „Изследване влиянието на модифициращата обработка върху микроструктурата и корозионната устойчивост след различни режими на термична обработка на сплав AlSi18Cu3CrMn“ по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти 2“ на Министерство на образованието и науката.  

Представените доклади ще бъдат публикувани в официалното издание на Международната трибологична конференция.  

 

Календар